app_gl.html 16 KB


 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" version="XHTML+RDFa 1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml http://www.w3.org/MarkUp/SCHEMA/xhtml-rdfa-2.xsd" lang="gl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
 3. <head profile="http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab">
 4. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
 5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
 6. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 7. <title property="dc:title">LodLive - browsing the Web of Data</title>
 8. <link rel="shortcut icon" href="favicon.png" />
 9. <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png" />
 10. <link rel="image_src" href="./img/logoLodLive.jpg" />
 11. <meta property="og:image" content="./img/logoLodLive.jpg" />
 12. <link property="dc:creator" href="http://purl.org/net/foaf:Person/diego-valerio-camarda" />
 13. <link property="dc:creator" href="http://purl.org/net/foaf:Person/silvia-mazzini" />
 14. <link property="dc:creator" href="http://purl.org/net/foaf:Person/alessandro-antonuccio" />
 15. <link property="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/Semantic_Web" />
 16. <link property="dc:subject" href="http://dbpedia.org/page/Linked_Data" />
 17. <link property="dc:subject" href="http://dbpedia.org/resource/SPARQL" />
 18. <link property="cc:licence" href="http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php" />
 19. <meta property="og:title" content="LodLive - browsing the Web of Data" />
 20. <meta property="og:description" content="LodLive &eacute; un proxecto experimental concibido para divulgar a filosofía dos Linked Open Data e para crear un instrumento que asocie a potencialidade dun navegador RDF á eficacia da representación cun grafo, propoñéndose como o primeiro navegador de recursos RDF baseado unicamente en puntos de acceso SPARQL." />
 21. <meta property="dcterms:created" content="2012-04-25T13:00:00" />
 22. <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
 23. <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>
 24. <script>
 25. window.jQuery || document.write('<script src="js/jquery-2.0.3.min.js"><\/script>')
 26. </script>
 27. <script type="text/javascript">
 28. var _gaq = _gaq || [];
 29. _gaq.push(['_setAccount', 'UA-1940652-20']);
 30. _gaq.push(['_setDomainName', 'lodlive.it']);
 31. _gaq.push(['_trackPageview']);
 32. (function() {
 33. var ga = document.createElement('script');
 34. ga.type = 'text/javascript';
 35. ga.async = true;
 36. ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 37. var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
 38. s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 39. })();
 40. </script>
 41. <script type="text/javascript">
 42. WebFontConfig = {
 43. google : {
 44. families : ['Open+Sans:400italic,700italic,800italic,300italic,600italic,400,300,600,800,700:latin']
 45. }
 46. };
 47. (function() {
 48. var wf = document.createElement('script');
 49. wf.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';
 50. wf.type = 'text/javascript';
 51. wf.async = 'true';
 52. var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
 53. s.parentNode.insertBefore(wf, s);
 54. })();
 55. </script>
 56. <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.9.2.min.js"></script>
 57. <link rel="stylesheet" href="js/jquery.fancybox/jquery.fancybox.css" type="text/css" media="all" />
 58. <link rel="stylesheet" href="css/lodlive.core.css?01" type="text/css" media="all" />
 59. <link rel="stylesheet" href="css/lodlive.profile.css?01" type="text/css" media="all" />
 60. <link rel="stylesheet" href="css/lodlive.app.css?01" type="text/css" media="all" />
 61. <script type="text/javascript" src="js/jquery.fancybox/jquery.fancybox.pack.js"></script>
 62. <script type="text/javascript" src="js/jquery.slimScroll.min.js"></script>
 63. <script type="text/javascript" src="js/jquery.json-2.3.min.js"></script>
 64. <script type="text/javascript" src="js/jquery.jsonp-2.4.0.min.js"></script>
 65. <script type="text/javascript" src="js/jquery.jstorage.js"></script>
 66. <script type="text/javascript" src="js/jquery.jcanvas.js"></script>
 67. <script type="text/javascript" src="js/jquery.doTimeout.js"></script>
 68. <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
 69. <script type="text/javascript" src="js/jquery.gmap3.js"></script>
 70. <script type="text/javascript" src="js/jquery.ThreeDots.min.js"></script>
 71. <script type="text/javascript" src="js/lodlive.profile.js?01"></script>
 72. <script type="text/javascript" src="js/lodlive.core.js?01"></script>
 73. <script type="text/javascript" src="js/lodlive.lang.js?01"></script>
 74. <script type="text/javascript" src="js/lodlive.utils.js?01"></script>
 75. <script type="text/javascript" src="js/lodlive.custom-lines.js?01"></script>
 76. <script type="text/javascript" src="js/lodlive.app.js?01"></script>
 77. <script type="text/javascript">
 78. $.jStorage.set('selectedLanguage', 'gl')
 79. </script>
 80. </head>
 81. <body>
 82. <!-- <h1 style="display: none" property="dc:title">LodLive - browsing the Web of Data</h1> -->
 83. <div id="lang-en">
 84. <div id="lang">
 85. <a href="http://lodlive.it" title="versione italiana">IT</a> / <a href="http://en.lodlive.it" title="english version">EN</a> / <a href="http://fr.lodlive.it" title="version française">FR</a> / <a href="http://gl.lodlive.it" title="versión en galego">GL</a>
 86. </div>
 87. <div id="nextPage" class="spriteHomeEn paginator"></div>
 88. <div id="prevPage" class="spriteHomeEn paginator"></div>
 89. <div id="startPanel">
 90. <div id="logo" class="sprite"></div>
 91. <div id="boxes">
 92. <div id="firstLineBoxes"></div>
 93. <div id="boxesCont"></div>
 94. </div>
 95. <div class="startBoxMainText">
 96. <div>
 97. <p>
 98. O proxecto LodLive constitúe un exemplo do uso que se pode facer dos estándares da web semántica (RDF, SPARQL) para percorrer libremente os recursos RDF. LodLive asocia o potencial dun explorador de recursos RDF coa eficacia da representación con grafos.
 99. </p>
 100. </div>
 101. <a href="https://github.com/dvcama/LodLive" target="_blank">DESCARGAR LodLive</a>
 102. </div>
 103. <div class="startBoxMainTextPlain">
 104. <p>O principio que subxace tras LodLive é a intención de demostrar que os recursos publicados en conformidade co estándar W3C SPARQL son fáciles de conseguir e comprender, coa esperanza de animar as administracións públicas e os propietarios de datos a gran escala para compartiren os seus recursos como LOD (Linked Open Data).</p>
 105. <p>LodLive consiste nun complemento jQuery (lodlive-core.js), un ficheiro de configuración JSON (lodlive-profile.js), unha páxina HTML, algunhas imaxes e outros complementos jQuery plugins públicos. Así de simple. LodLive é de balde, de código aberto baixo a <a href="http://www.opensource.org/licenses/MIT" rel="cc:license">licenza MIT</a> e intégrase de moi doadamente noutras aplicacións. Tamén se pode utilizar en liña en <a href="http://lodlive.it">lodlive.it</a>.
 106. </p>
 107. </div>
 108. </div>
 109. <div id="footer">
 110. <div id="footerContainer">
 111. <div class="footerBox segnala">
 112. <h2>comparta LodLive</h2>
 113. <a class="tw spriteHomeEn" href="http://twitter.com/home?status=via+%40LodLive+-+%23lodlive+-+browsing+the+web+of+data" target="_blank" title="condividi su Twitter"></a><a class="fb spriteHomeEn" href="http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&amp;p[title]=LodLive+-+browsing+the+web+of+data&amp;p[summary]=LodLive+%C3%A8+un+progetto+sperimentale+nato+per+divulgare+la+filosofia+dei+linked+open+data+e+per+creare+uno+strumento+in+grado+di+associare+le+potenzialità+di+un+browser+RDF+all'efficacia+della+rappresentazione+a+grafo.&amp;p[url]=http://lodlive.it&amp;&amp;p[images][0]=http://lodlive.it/img/logoLodLive.jpg" target="_blank" title="condividi su FaceBook"></a>
 114. <br />
 115. <br />
 116. <h2>seguimento de LodLive</h2>
 117. <a class="tw spriteHomeEn" href="https://twitter.com/#!/LodLive" target="_blank" title="segui su Twitter"></a><a class="fb spriteHomeEn" href="https://www.facebook.com/lodlive.browser" target="_blank" title="segui su FaceBook"></a>
 118. </div>
 119. <div class="footerBox" id="menu">
 120. <h2>menú</h2>
 121. <ul>
 122. <li>
 123. <a href="#what">Que é LodLive?</a>
 124. </li>
 125. <li>
 126. <a href="http://blog.lodlive.it">Blogue/documentación</a>
 127. </li>
 128. <li>
 129. <a href="#faq">Preguntas frecuentes</a>
 130. </li>
 131. <li>
 132. <a href="#send">Indicar un punto de acceso</a>
 133. </li>
 134. <li>
 135. <a href="#links">Enlaces útiles</a>
 136. </li>
 137. <li>
 138. <a href="#get">Descarga</a>
 139. </li>
 140. <li>
 141. <a href="#credits">Créditos e contactos</a>
 142. </li>
 143. </ul>
 144. </div>
 145. <div class="footerBox">
 146. <h2>A mellor experiencia con</h2>
 147. LodLive non precisa de compoñentes de software de servidor.
 148. <br />
 149. Aconséllase un navegador de última xeración para utlizalo. <div class="spriteHomeEn browsers" title="FireFox - Chrome - Safari - Opera"></div>
 150. </div>
 151. <div class="best">
 152. 2012, lodlive.it <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">CC BY-SA</a>, lodlive.js <a href="http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php" target="_blank">MIT License</a>
 153. <div class="license spriteHomeEn"></div>
 154. </div>
 155. </div>
 156. </div>
 157. <div id="faq" class="hd">
 158. <p>
 159. <strong>Durante a navegación co grafo, como se sabe cal é o punto de acceso?</strong>
 160. <br />
 161. Ao pasar o rato sobre o recurso aparece na esquina inferior esquerda un cadro que indica as súas características, incluído o punto de acceso ao que pertence.
 162. <br />
 163. <br />
 164. <strong>Parece ser que o sistema se bloquea ao abrir certos recursos, e con IE parece ser que non funciona.</strong>
 165. <br />
 166. LodLive utiliza toda a potencia do comuptador desde o que se realiza o acceso e por este motivo conseguiuse desenvolver unha aplicación que non precisa de ningún compoñente de servidor e que unha vez descargada xa está preparada para o seu uso.
 167. <br />
 168. Aconséllase utilizar un nvagador actualizado, particularmente Opera, Safari ou Google Chrome; FireFox tamén funziona pero a navegación é maís lenta; Internet Explorer non tan soporte polo momento, porque non pode executar algunhas das funcionalidades que usa LodLive.
 169. </p>
 170. </div>
 171. <div id="links" class="hd">
 172. <p>
 173. <strong>Sobre SPARQL</strong>
 174. <br />
 175. <a href="http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/" target="_blank">www.w3.org/TR/rdf-sparql-query</a>
 176. <br />
 177. <br />
 178. <strong>Sobre estándares e web semántica</strong>
 179. <br />
 180. <a href="http://www.w3.org/RDF/" target="_blank">www.w3.org/RDF</a>
 181. <br />
 182. <a href="http://www.w3.org/standards/semanticweb/" target="_blank">www.w3.org/standards/semanticweb</a>
 183. <br />
 184. <a href="http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html" target="_blank">www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html</a>
 185. <br />
 186. <br />
 187. <strong>Tutorial de SPARQL do grupo de traballo do W3C</strong>
 188. <br />
 189. <a href="http://www.cambridgesemantics.com/it/semantic-university/sparql-by-example" target="_blank">www.cambridgesemantics.com/it/semantic-university/sparql-by-example</a>
 190. <br />
 191. <br />
 192. </p>
 193. </div>
 194. <div id="get" class="hd">
 195. <p>
 196. LodLive está dsipoñíbel en GitHub <a href="https://github.com/dvcama/LodLive" target="_blank">https://github.com/dvcama/LodLive</a>
 197. </p>
 198. </div>
 199. <div id="credits" class="hd">
 200. <p>
 201. <strong>Persoas que participaron no proxecto</strong>
 202. <br />
 203. <span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person"><span itemprop="name">Diego Valerio Camarda</span> (diego@lodlive.it), <span itemprop="name">Silvia Mazzini</span> (silvia@lodlive.it) e <span itemprop="name">Alessandro Antonuccio</span> (ale@lodlive.it)</span>
 204. <br />
 205. <br />
 206. Diego levou a cabo o desenvolvemento, Silvia estabeleceu os criterios base e Alessandro ocupouse do deseño da interface. O grupo compartiu o traballo, polo que resulta difícil discernir os límites da competencia de cada membro.
 207. <br />
 208. <br />
 209. Grazas a Miguel Solla para a tradución en galego!
 210. <br><br>
 211. Para máis información e contactos info@lodlive.it.
 212. </p>
 213. </div>
 214. <div id="send" class="hd">
 215. <p>
 216. É posíbel indicar un punto de acceso en info@lodlive.it para inserilo na aplicación dispoñíbel en lodlive.it. En xeral, obtéñense mellores resultados con conxuntos de datos que teñen a relación owl:sameAs ca con outros recursos dispoñíbeis en puntos de acceso SPARQL.
 217. <br />
 218. <br />
 219. É importante fornecer a maior información posíbel sobre os recursos presentes no punto de acceso e sobre as especificidades do conxunto de datos. LodLive pódese configurar especificamente para representar do mellor xeito os contidos que debe navegar.
 220. </p>
 221. </div>
 222. <div id="what" class="hd">
 223. <p>
 224. LodLive é un proxecto experimental concibido para divulgar a filosofía dos Linked Open Data e para crear unha ferramenta que poida ser utilizada para asociar as funcionalidades dun navegador RDF coa eficacia da representación gráfica dos datos.
 225. <br />
 226. <br />
 227. LodLive é o primeiro nvagador de recursos RDF baseado unicamente en puntos de acceso SPARQL.
 228. <br />
 229. <br />
 230. LodLive quere demostrar que os recursos publicados polos estándares do W3C para a web semántica poden ser ferramentas facilmente comprensíbeis e accesíbeis cos instrumentos adecuados.
 231. <br />
 232. <br />
 233. LodLive é capaz de relacionar os recursos presentes nos puntos de acceso que estean configurados e permite moverse dun punto de acceso para outro facendo uso dascapacidades de interconexión dos Linked Open Data.
 234. </p>
 235. </div>
 236. <div class="help hd">
 237. <div>
 238. <h2>AXUDA</h2>
 239. <p>
 240. <a href="http://www.youtube.com/embed/BQ9Ckh2ov-c?rel=0" class="sprite videoHelp"></a>
 241. </p>
 242. <p>
 243. No centro de cada círculo aparece a etiqueta do recurso.
 244. </p>
 245. <p>
 246. Arredor do círculo colócanse outros pequenos círculos que indican as conexións con outros recursos internos e externos. Ao pulsar sobre eles aparece o círculo do novo recurso e conéctase automaticamente cos que xa están abertos.
 247. </p>
 248. <p>
 249. Pódense explorar estas conexións movéndose libremente dun círculo cara a outro.
 250. </p>
 251. <p>
 252. A cor dos círculos respecta a lóxica das clases de asociación de recursos e, daquela, os recursos pertencentes ás mesmas clases terán o círculo da mesma cor.
 253. </p>
 254. <p>
 255. Pode arrastrar os círculos para colocalos ao seu gusto.
 256. </p>
 257. </div>
 258. </div>
 259. <div class="legenda hd">
 260. <div>
 261. <h2>LENDA DOS SÍMBOLOS</h2>
 262. <ul class="optionsList legend">
 263. <li>
 264. <span class="spriteLegenda"></span>ferramentas
 265. </li>
 266. <li>
 267. <span class="spriteLegenda"></span>amosar información adicional
 268. </li>
 269. <li>
 270. <span class="spriteLegenda"></span>pechar o recurso
 271. </li>
 272. <li>
 273. <span class="spriteLegenda"></span>centrar o recurso
 274. </li>
 275. <li>
 276. <span class="spriteLegenda"></span>abrir a URI do recurso
 277. </li>
 278. <li>
 279. <span class="spriteLegenda"></span>expandir todas as relacións visíbeis
 280. </li>
 281. <li>
 282. <span class="spriteLegenda"></span>relación directa
 283. </li>
 284. <li>
 285. <span class="spriteLegenda"></span>grupo de relacións directas
 286. </li>
 287. <li>
 288. <span class="spriteLegenda"></span>relación inversa
 289. </li>
 290. <li>
 291. <span class="spriteLegenda"></span>grupo de relacións inversas
 292. </li>
 293. <li>
 294. <span class="spriteLegenda"></span>relación owl:sameAs
 295. </li>
 296. </ul>
 297. </div>
 298. </div>
 299. </div>
 300. </body>
 301. </html>